Autorské práva

Autorské práva

Táto webová stránka a jej obsah sú predmetom autorského práva.

Akékoľvek ďalšie šírenie alebo reprodukcia časti alebo celého obsahu v akejkoľvek podobe je bez nášho písomného súhlasu zakázaná s výnimkou:

  • Ak sťahujete alebo tlačíte časti pre Vaše osobné účely
  • Ak pri kopírovaní obsahu pre tretie strany a pre ich osobné účely uvediete odkaz na webovú stránku ako zdrojový materiál.
Obsah nesmiete bez nášho výslovného písomného súhlasu distribuovať alebo komerčne využívať. Rovnako ich nemôžete prenášať ani ukladať na žiadnych iných webových stránkach alebo v inej forme systému elektronického vyhľadávania.

© PROAVITUS 2021. Všetky práva vyhradené.