Genealogický výskum

„Ak chceme porozumieť stromu, musíme sa pozrieť do zeme, v ktorej sú jeho korene. Rovnako je to aj s ľuďmi.“

Romano Guardini nemecký teológ a kňaz (1885 – 1968)

Vitajte, ktorí ste sa vydali na cestu bádania rodinnej histórie alebo o tom práve uvažujete. Spoznávanie identity svojich predkov je veľmi vzrušujúca vec. Archívy skrývajú vzácne pramene poznania a čakajú na Vás, aby ste zalistovali v matrikách. Sú v nich ukryté nielen mená Vašich predkov, ale aj ich životné príbehy, ktoré sa pri troche šťastia dajú vyskladať z rôznych historických záznamov. Taktiež nie je vylúčené, že v súčasnom digitálnom priestore natrafíte na spracovaný rodopis cez niektorého spoločného predka. Či už natrafíte na vznešenú alebo menej šťastnú minulosť Vašich predkov, patrí im hold za ich životnú cestu – o tom je práve aj naše občianske združenie PROAVITUS (lat. vzdávanie úcty predkom).
V prípade, ak potrebujete pomôcť pri bádání alebo máte záujem o komplexné genealogické služby, ponúkame Vám našu pomoc.

Ing. Klára Veres
predseda občianskeho združenia PROAVITUS

...
...

Association of Professional Genealogists

Výkon činnosti podľa Etického kódexu a profesionálnych postupov asociácie. Etický kódex

...

Czechoslovak Genealogical Society International

Člen a akreditovaný genealóg spoločnosti Zoznam

Služby

Rodový vývod

genealogická tabuľka priamych predkov probanda - t.j. rodičia, starí rodičia, prarodičia atď.

Rodokmeň

genealogická tabuľka iba jedného rodu (priezviska), obyčajne po mužskej línii, bez potomkov dcér

Rozrod

genealogická tabuľka potomkov jedného manželského páru, vrátane potomkov dcér (po meči aj po praslici)

Rodový vývod je najpopulárnejšia forma genealogickej tabuľky. Každou generáciou sa zdvojnásobuje počet predkov, to znamená, že každý má 4 starých rodičov, 8 prarodičov, 16 pra-prarodičov, 32 pra-pra-prarodičov, atď. Limitujúcim faktorom genealogického výskumu je obdobie, odkedy je v danej lokalite vedená cirkevná matrika. Obyčajne je to prvá polovica XVIII. storočia, individuálne sa to však líši podľa lokality. V prípade šľachtických rodov existujú historické záznamy aj mimo cirkevných matrík, vďaka čomu je možná retrospektíva aj niekoľko storočí spätne. Pre začatie genealogického výskumu je potrebné poznať údaje najstarších identifikovaných predkov.

Postup výskumu

Výsledky výskumu

Po ukončení genealogického výskumu objednávateľ obdrží kvalifikovanú písomnú správu vo formáte pdf alebo knižky. Súčasťou správy sú skeny všetkých zistených matričných záznamov resp. iných relevantných dokumentov a genealogické tabuľky. Hĺbka výskumu je vždy limitovaná dostupnosťou zdrojov. Závery správy sa opierajú explicitne o jednoznačné a nevyvrátiteľné fakty.

...

Vzor grafického znázornenia rodového vývodu pomocou softwaru – personalizovaný formát

...

Vzor grafického znázornenia rodového vývodu pomocou počítačovej grafiky – 5 generácií, spolu 30 predkov. Možnosť tlače na papier, plátno.

...

Originálny ručne maľovaný rodostrom na základe individuálnej požiadavky, bude pripravený na základe návrhu grafika

Referencie

„I’m very happy to go ahead. Thank you so much for your assist me.“

Christine F., Australia, 2020

“Hálás köszönettel tartozom Klárának, aki nemcsak megosztotta velem becses kutatási eredményeit, forrásait, de még egy távoli rokonommal is segített felvenni a kapcsolatot. Őszintén örülök, hogy léteznek még ennyire kedves és segítőkész emberek.”

Karina Kerekes, London, UK, 2020

„I cooperated with Klara Veres on researching our mutual ancestors in our family trees over several years. She helped me greatly in locating the death records of my great grandparents as well as resolving the complicated issue of identifying the right relations when several persons of the same name were listed in the records. She is a very skillful researcher and is very good at finding and investigating birth death and marriage records and other sources of information in Slovakia and Hungary. I can highly recommend her services for any prospective ancestry researcher in Slovakia and Hungary..“

MJT, Australia, 2020

Kontakt

Cena genealogického výskumu je vždy individuálna a závisí od viacerých faktorov: cieľ výskumu, rod a výskyt priezviska, veľkosť a počet bádaných matrík, paleografická náročnosť rukopisov, cestovné náklady a poplatky a iné.

Neváhajte a kontaktujte nás, my Vás obratom oslovíme.

Kontaktujte nás